Om oss

Byggsamordning AB startades 2013 av Mats Löfgren.

ML är examinerad civilingenjör på Chalmers.

ML startade sin anställning inom bygg 1983 och har sedan dess arbetat på Diös, ABV, NCC samt Skanska. På NCC var ML bland annat ansvarig för byggandet av Tumba golf club i Moskva 1989 -94

På Skanska var ML 1995 -1999, VD för bolagets Lettiska dotterbolag och arbetade sammanlagt 5 år i Baltikum.

Sedan 2000 har Ml arbetat med egna bolag. Främst med Baltic Bridge Byggledning AB som har ett stort kontaktnät i Lettland och Litauen gällande inköp samt Entreprenörer

ML har även varit medgrundare samt delägare till Panghus AB och där projekterat och uppfört ca 40 villor på egen mark.

ML är certifierad kontrollansvarig och certifierad entreprenadbesiktningsman.